Gündem Haber Girişi: 27.09.2020 - 20:39, Güncelleme: 24.10.2020 - 10:11

Valilik duyurdu! Corona virüs tedbirlerinde yeni kararlar

 

Valilik duyurdu! Corona virüs tedbirlerinde yeni kararlar

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.
Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 25.09.2020 tarihinde saat 14.30’ da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları aldı.   1 - Aile Hekimlerinin kendilerine kayıtlı nüfusun dökümünü yaparak, aile düzeyinde gerekli gruplandırmaları yapmaları,   2 - Her bir Aile Hekiminin kendisine kayıtlı nüfustaki bireyleri arayarak birlikte yaşadıkları ailede risk grubu (gebelik durumu, diyabet, hipertansiyon, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, vb…) olarak belirlenen bireyleri belirlemeleri, belirlemiş oldukları iletişim kanalı ile (aile sağlığı birimine ait telefon,ev ziyareti vb.) Aile Hekimliği Birimine kayıtlı ailelerden bir kişi/ bireylere ulaşarak, Covid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları ve riskli davranışlar hakkında bilgi vermeleri, kronik hastalığı olan bireylerin hastalıktan korunmasının önemini belirtmeleri, maske takılması, hijyen kuralları, mesafenin korunması, semptom (hastalık belirtisi) sorgulanması ve semptom olması durumunda nasıl hareket edecekleri yönünde gerekli bilgilendirme yapmaları,   3 - İl Sağlık Müdürlüğünce istenilmesi durumunda aile hekimlerinin günlük ve toplam arama ve eğitim çalışmalarını elektronik olarak İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen adrese göndermeleri, T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih, 89780865-153-15684 sayı ve “Temaslıların Doğru Bildirilmemesi” konulu genelgesi ve (a) 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı genelge. (b) 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı genelge. (c) 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı genelgeleri kapsamında;   İlgi (a) genelge ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlı- ğınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, ilgi (b) genelge ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, ilgi (c) genelge ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.   Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir. Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.   Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır.    Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’ncimaddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.   Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir."  
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 25.09.2020 tarihinde saat 14.30’ da 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27 ve 72. maddelerine göre, Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları aldı.

 

1 - Aile Hekimlerinin kendilerine kayıtlı nüfusun dökümünü yaparak, aile düzeyinde gerekli gruplandırmaları yapmaları,

 

2 - Her bir Aile Hekiminin kendisine kayıtlı nüfustaki bireyleri arayarak birlikte yaşadıkları ailede risk grubu (gebelik durumu, diyabet, hipertansiyon, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, vb…) olarak belirlenen bireyleri belirlemeleri, belirlemiş oldukları iletişim kanalı ile (aile sağlığı birimine ait telefon,ev ziyareti vb.) Aile Hekimliği Birimine kayıtlı ailelerden bir kişi/ bireylere ulaşarak, Covid-19 hastalığı, hastalıktan korunma yolları ve riskli davranışlar hakkında bilgi vermeleri, kronik hastalığı olan bireylerin hastalıktan korunmasının önemini belirtmeleri, maske takılması, hijyen kuralları, mesafenin korunması, semptom (hastalık belirtisi) sorgulanması ve semptom olması durumunda nasıl hareket edecekleri yönünde gerekli bilgilendirme yapmaları,

 

3 - İl Sağlık Müdürlüğünce istenilmesi durumunda aile hekimlerinin günlük ve toplam arama ve eğitim çalışmalarını elektronik olarak İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen adrese göndermeleri,

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.09.2020 tarih, 89780865-153-15684 sayı ve “Temaslıların Doğru Bildirilmemesi” konulu genelgesi ve (a) 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı genelge.


(b) 14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı genelge. (c) 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı genelgeleri kapsamında;

 

İlgi (a) genelge ile evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlı- ğınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulmuş, ilgi (b) genelge ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri teşkil edilmiş, ilgi (c) genelge ile de izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına karar verilmişti.

 

Gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

 

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi ile “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacağı” hükme bağlanmıştır. 

 

Salgınla mücadelede temel Kanun olan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’ncimaddesinde ise İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin uygulanmasını sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bu bağlamda koronavirüs tanılı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan eksik, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak; bu tür eylemler içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesi gerekmektedir.


Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir."

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kahtases.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.