Eğitim Haber Girişi: 05.10.2020 - 13:43, Güncelleme: 24.10.2020 - 10:11

Eğitim-Bir-Sen;'Eğitim Tedbirler ivedilikle alınmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalı'

 

Eğitim-Bir-Sen;'Eğitim Tedbirler ivedilikle alınmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalı'

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ,"En kısa sürede, gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması gerekmektedir"dedi.
Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz okulların yüz yüze eğitime başlatılması konusunda yapılan “ Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak” temalı öğretmen ve veli araştırmasının sonuçları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünyada koronavirüsün (Kovid-19) hızlı bir şeklide yayılarak salgına dönüşme süreci sonrasında neredeyse bütün ülkeler bu virüsün yayılımını engellemek için yüz yüze eğitime bir süre ara verdiğini ve bütün kademelerdeki okulları kapatma yoluna gittiğini, kapatılan okulların kısa sürede açılacağı düşünülürken, virüsün dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılması ve kontrol mekanizmalarının istenilen düzeyde çalışmamasından dolayı okulların açılış tarihleri ertelendiğini belirten Ali Deniz “Mart ayının ortasından itibaren okulların kapanmış olması ve uzaktan/online eğitime devam edilmiş olması, bu sürecin incelenmesinin gerekliliğini arz etmektedir. Özellikle Mart ayı sonrası eğitimin nasıl gerçekleştirildiği, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime katılma düzeylerinin tespit edilmesi konusu oldukça önemlidir. Bu araştırmayla birlikte salgın sürecinde gerçekleştirilen online/uzaktan eğitimin eksikliklerine yönelik öneriler ile öğretmen ve velilerin kaygılarına yönelik alınacak önlemlerin tespitleri tavsiye olarak sunulmuştur” dedi. Hazırladıkları “ Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak” öğretmen ve veli araştırması raporlarının sonuçlarını özetleyen Deniz şunları söyledi: “Uzaktan Eğitime Erişimde Zorluklar Yaşanmıştır” “Koronavirüs sonrası uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim konusunda velilerin 28’i, cep telefonuna erişim konusunda 50’si, internete erişim konusunda 50’si ve bilgisayara erişim konusunda ise velilerin 48’i sorun yaşamıştır. Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan bu platformların yeterli olmadığı, kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği öğretmen ve veliler tarafından sıkça dile getirilmiştir. Söz konusu erişim problemlerinin fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı görülmeli ve tüm öğrenci ve öğretmenlerin fırsat eşitliği imkanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.” “Bu süreçte velilerin 70,6’sı okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ederken, 13,8’i ise öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacakları ifadesine katılmadıklarını; öğretmenlerin 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını belirtirken, 18,9’u ise bu düşünceye katılmadığını ifade etmiştir. Orta Anadolu Bölgesindeki öğretmenler (71) diğer bölgelerde çalışanlara göre çok daha yüksek düzeyde okullar açılmadığı ve uzaktan eğitim yapıldığı durumda çocukların eğitimlerinden geri kalacağını düşünmektedir.” “Veli ve Öğretmenler Okulların Açılmasını Güvenli Bulmuyor” “Araştırmaya katılan velilerin 14,5’i öğretmenlerin 14,8’i bu sonbahar döneminde yüz yüze dersler için öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulurken velilerin 70,9’u ve öğretmenlerin 78,8’i öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulmadıklarını belirtmiştir. Bu veriler, öğretmenlerin ve velilerin 21 Eylül’den sonra okulların açılması durumunda çocuklar için okulların yeterince güvenli olmadığını düşündüğünü göstermektedir.” ”Araştırmaya katılan velilerin 41,3’ü yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınamayacağını düşünürken, öğretmenlerin ise 42,3’ü okulların yüz yüze eğitime açıldığında koronavirsün yayılmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınamayacağını düşünmektedir. Ayrıca velilerin 73’ü vaka sayısının artacağı yönünde huzursuz olduğunu ifade ederken öğretmenlerin 80,5’i okulların açılması ile birlikte vaka sayısının artacağı yönünde endişeli olduğu; velilerin 74,6’sı okullar açıldığında öğrencilerin ev halkına koronavirüs taşıyacağını ifade etmişlerdir.” Araştırma sonuçlarına göre Eğitim Bir Sen olarak çözüm önerileri sunduklarını vurgulayan Ali Deniz çözüm önerilerini şu şekilde ifade etti: “Öğrenme kayıpları tespit edilmeli telafi eğitimi programı uygulanmalıdır“ “Öğrenme kayıpları tespit edilmeli ve öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi programı uygulanmalıdır. Öğrencilerin önemli bir kısmının yapılan canlı derslere katılmadığı dikkate alındığında, öğrenme kayıpları hem okullara göre, hem de aynı okul içinde farklılaşmaktadır. Bazı öğrencilerin hiç katılmadığı, bazı öğrencilerin oldukça az, uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi tespit edilmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalıdır. Ülke genelinde herkesin takip edeceği ortak telafi eğitimi programı yerine öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hazırlanmalıdır. “Öğretmen ve öğrenciler motive edilmelidir” “Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği dikkate alındığında öğretmenlere yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapmaya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı dersler yapılması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. “Öğrenciler canlı derslere katılım konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitimdeki canlı derslere katılmadığı ve uzaktan eğitimin bir süre devam edeceği dikkate alınarak öğrencilerin canlı derslere katılımı konusunda ailelerin çocuklarını motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenler ve aileler arasında etkin bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yönlendirme konusunda desteklenmelidirler.” “İhtiyaç sahibi öğrenciler göz ardı edilmemeli” Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır. Öğrencilerin önemli bir kısmının evinde bilgisayar olmadığı ve bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan çocukların derslere katılım oranlarının azlığı dikkate alınarak ihtiyaç sahibi ailelere tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmalıdır. “Hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır “ “Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öğretmenler ve veliler haklı olarak okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması konusunda kaygılı oldukları görülmektedir. Burada yapılması gereken kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır.” “Bir an önce alınacak tedbirlerle yüz yüze eğitime başlanmalıdır” “Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde çocukların önemli bir öğrenme kaybı yaşayacağını ve duygusal olarak olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı en kısa sürede, gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması gerekmektedir.” Raporumuzun, salgını nedeniyle okulların kapandığı dönemde eğitimle ilgili veli ve öğretmen görüşleri ekseninde yeni dönemde eğitime ışık tutmasını temenni ettiğini ifade eden Ali Deniz “raporumuzun hazırlanmasında değerli görüşleriyle araştırmamıza katılan öğretmenler ve velilerimiz başta olmak üzere saha araştırmasının koordinasyonunu ve veri analizini yapan araştırma ekibimize teşekkür ederim. Raporumuzun eğitim camiası, kamuoyu, politika yapıcılar ve bütün ilgililer açısından faydalı olmasını dilerim” dedi.  
Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ,"En kısa sürede, gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması gerekmektedir"dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz okulların yüz yüze eğitime başlatılması konusunda yapılan “ Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak” temalı öğretmen ve veli araştırmasının sonuçları ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.


Dünyada koronavirüsün (Kovid-19) hızlı bir şeklide yayılarak salgına dönüşme süreci sonrasında neredeyse bütün ülkeler bu virüsün yayılımını engellemek için yüz yüze eğitime bir süre ara verdiğini ve bütün kademelerdeki okulları kapatma yoluna gittiğini, kapatılan okulların kısa sürede açılacağı düşünülürken, virüsün dünyanın pek çok ülkesinde hızla yayılması ve kontrol mekanizmalarının istenilen düzeyde çalışmamasından dolayı okulların açılış tarihleri ertelendiğini belirten Ali Deniz “Mart ayının ortasından itibaren okulların kapanmış olması ve uzaktan/online eğitime devam edilmiş olması, bu sürecin incelenmesinin gerekliliğini arz etmektedir. Özellikle Mart ayı sonrası eğitimin nasıl gerçekleştirildiği, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime katılma düzeylerinin tespit edilmesi konusu oldukça önemlidir. Bu araştırmayla birlikte salgın sürecinde gerçekleştirilen online/uzaktan eğitimin eksikliklerine yönelik öneriler ile öğretmen ve velilerin kaygılarına yönelik alınacak önlemlerin tespitleri tavsiye olarak sunulmuştur” dedi.


Hazırladıkları “ Pandemi Sürecinde Okulları Güvenle Açmak” öğretmen ve veli araştırması raporlarının sonuçlarını özetleyen Deniz şunları söyledi:


“Uzaktan Eğitime Erişimde Zorluklar Yaşanmıştır”


“Koronavirüs sonrası uzaktan eğitim sürecinde televizyona erişim konusunda velilerin 28’i, cep telefonuna erişim konusunda 50’si, internete erişim konusunda 50’si ve bilgisayara erişim konusunda ise velilerin 48’i sorun yaşamıştır. Uzaktan eğitim sürecinde kullanılan bu platformların yeterli olmadığı, kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği öğretmen ve veliler tarafından sıkça dile getirilmiştir. Söz konusu erişim problemlerinin fırsat eşitliğini ortadan kaldırdığı görülmeli ve tüm öğrenci ve öğretmenlerin fırsat eşitliği imkanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.”


“Bu süreçte velilerin 70,6’sı okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını ifade ederken, 13,8’i ise öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacakları ifadesine katılmadıklarını; öğretmenlerin 63,8’i okullar açılmadığında ve uzaktan eğitim yapıldığında öğrencilerin eğitimlerinden geri kalacağını belirtirken, 18,9’u ise bu düşünceye katılmadığını ifade etmiştir. Orta Anadolu Bölgesindeki öğretmenler (71) diğer bölgelerde çalışanlara göre çok daha yüksek düzeyde okullar açılmadığı ve uzaktan eğitim yapıldığı durumda çocukların eğitimlerinden geri kalacağını düşünmektedir.”


“Veli ve Öğretmenler Okulların Açılmasını Güvenli Bulmuyor”


“Araştırmaya katılan velilerin 14,5’i öğretmenlerin 14,8’i bu sonbahar döneminde yüz yüze dersler için öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulurken velilerin 70,9’u ve öğretmenlerin 78,8’i öğrencileri okula göndermeyi güvenli bulmadıklarını belirtmiştir. Bu veriler, öğretmenlerin ve velilerin 21 Eylül’den sonra okulların açılması durumunda çocuklar için okulların yeterince güvenli olmadığını düşündüğünü göstermektedir.” ”Araştırmaya katılan velilerin 41,3’ü yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınamayacağını düşünürken, öğretmenlerin ise 42,3’ü okulların yüz yüze eğitime açıldığında koronavirsün yayılmasını engellemeye yönelik gerekli tedbirlerin alınamayacağını düşünmektedir. Ayrıca velilerin 73’ü vaka sayısının artacağı yönünde huzursuz olduğunu ifade ederken öğretmenlerin 80,5’i okulların açılması ile birlikte vaka sayısının artacağı yönünde endişeli olduğu; velilerin 74,6’sı okullar açıldığında öğrencilerin ev halkına koronavirüs taşıyacağını ifade etmişlerdir.”


Araştırma sonuçlarına göre Eğitim Bir Sen olarak çözüm önerileri sunduklarını vurgulayan Ali Deniz çözüm önerilerini şu şekilde ifade etti:


“Öğrenme kayıpları tespit edilmeli telafi eğitimi programı uygulanmalıdır“


“Öğrenme kayıpları tespit edilmeli ve öğrencilerin bilgi ve beceri durumlarına uygun telafi eğitimi programı uygulanmalıdır. Öğrencilerin önemli bir kısmının yapılan canlı derslere katılmadığı dikkate alındığında, öğrenme kayıpları hem okullara göre, hem de aynı okul içinde farklılaşmaktadır. Bazı öğrencilerin hiç katılmadığı, bazı öğrencilerin oldukça az, uzaktan derslere katıldığı dikkate alınarak öncelikli olarak öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyi tespit edilmelidir. Öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyine uygun olarak telafi eğitimi programı hazırlanmalıdır. Ülke genelinde herkesin takip edeceği ortak telafi eğitimi programı yerine öğrenci seviyesini dikkate alan okul bazlı telafi eğitim programları hazırlanmalıdır.


“Öğretmen ve öğrenciler motive edilmelidir”


“Öğretmenler, öğrencileri ile canlı dersler yapması konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Uzaktan eğitime bir süre daha devam edileceği dikkate alındığında öğretmenlere yönelik uzaktan eğitimde etkin öğretim yapmaya yönelik destekleyici çalışmalar yapılmalıdır. Buna ilaveten, öğretmenlerin öğrencileri ile canlı dersler yapılması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
“Öğrenciler canlı derslere katılım konusunda motive edilmeli ve desteklenmelidir. Öğrencilerin birçoğunun uzaktan eğitimdeki canlı derslere katılmadığı ve uzaktan eğitimin bir süre devam edeceği dikkate alınarak öğrencilerin canlı derslere katılımı konusunda ailelerin çocuklarını motive etmesi ve teşvik etmesi gerekmektedir. Bunun için öğretmenler ve aileler arasında etkin bir iletişim kurulmalı, çocuklarını derslere yönlendirme konusunda desteklenmelidirler.”


“İhtiyaç sahibi öğrenciler göz ardı edilmemeli”


Öğrencilerin uzaktan eğitime daha etkin bir şekilde katılımlarını sağlamak için ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve bilgisayar gibi gerekli dijital araçlar ile internet bağlantısı sağlanmalıdır. Öğrencilerin önemli bir kısmının evinde bilgisayar olmadığı ve bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan çocukların derslere katılım oranlarının azlığı dikkate alınarak ihtiyaç sahibi ailelere tablet, bilgisayar ve internet bağlantısı sağlanmalıdır.


“Hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır “


“Okulların açılma sürecinde sağlık ve güvenlik konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Öğretmenler ve veliler haklı olarak okulların açılması ile birlikte virüsün bulaşması konusunda kaygılı oldukları görülmektedir. Burada yapılması gereken kaygı nedeniyle okulların kapalı kalması değil, virüsün yayılımını engelleyici önlemlerin katı bir şekilde alınmasıdır. Bunun için öncelikli olarak okulların ihtiyaç duyduğu hijyen malzemeleri ve ek temizlik personeli okullara sağlanmalıdır.”


“Bir an önce alınacak tedbirlerle yüz yüze eğitime başlanmalıdır”


“Uzaktan eğitim süreci en kısa sürede sonlandırılmalı ve yüz yüze eğitime başlanmalıdır. Veliler ve öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde çocukların önemli bir öğrenme kaybı yaşayacağını ve duygusal olarak olumsuz etkileneceğini belirtmişlerdir. Bundan dolayı en kısa sürede, gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak yüz yüze eğitim sürecinin başlatılması gerekmektedir.”


Raporumuzun, salgını nedeniyle okulların kapandığı dönemde eğitimle ilgili veli ve öğretmen görüşleri ekseninde yeni dönemde eğitime ışık tutmasını temenni ettiğini ifade eden Ali Deniz “raporumuzun hazırlanmasında değerli görüşleriyle araştırmamıza katılan öğretmenler ve velilerimiz başta olmak üzere saha araştırmasının koordinasyonunu ve veri analizini yapan araştırma ekibimize teşekkür ederim. Raporumuzun eğitim camiası, kamuoyu, politika yapıcılar ve bütün ilgililer açısından faydalı olmasını dilerim” dedi.

 

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kahtases.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber detayı sağına eklenen reklam
Test haber başlığı

Çok Konuşulanlar

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: cokkonusulanlar

Filename: anasayfa/haber.php

Line Number: 0

Backtrace:

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/application/views/anasayfa/haber.php
Satır: 0
Fonksiyon: _error_handler

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/application/controllers/Haber.php
Satır: 0
Fonksiyon: view

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/index.php
Satır: 318
Fonksiyon: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: anasayfa/haber.php

Line Number: 0

Backtrace:

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/application/views/anasayfa/haber.php
Satır: 0
Fonksiyon: _error_handler

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/application/controllers/Haber.php
Satır: 0
Fonksiyon: view

Dosya: /home/admin/web/kahtases.com/public_html/index.php
Satır: 318
Fonksiyon: require_once

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.